top of page

Kurumsal

Hakkımızda

Dinamik Pres Döküm, 1981 yılında metal enjeksiyon, kalıp imalatı ve tasarımı yapmak üzere faaliyete başlamıştır. Başlangıçta bir atölye iken 2000 yılına gelindiğinde yeni metal enjeksiyon makinaları ve CNC işleme tezgahlarını bünyesine katarak üretim kapasitesini genişletmiş ve çeşitli sektörlerde üretim yapan firmalara kalite ve zamandan ödün vermeyen bir tedarikçi haline gelmiştir. 2015 yılında yenilikçi yaklaşımlar ile üretimini modernize ederek yeni üretim alanı, yeni metal enjeksiyon makineleri, robot kollar, otomatik yağlamalar, otomatik kepçeler, test cihazları, kalite ve metalurji birimlerini bünyesine katarak küresel tedarikçiler için güvenilir ve aynen ünvanı gibi dinamik bir tedarikçi olma hedefindedir. ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 10002:2014, OHSAS 18001:2007 sertifikaları bulunan firmamız, ISO 16949 sertifikası almak üzere çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Geleceğe yönelik amaçlarımızı gerçekleştirmek doğrultusunda firmamız kalite yönetim sistemlerini bünyesine entegre etmekte ve uygulamaktadır.

Hedefimiz; Yüklendiği işleri uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

 

Yönetim Sistemimizin Amacı; Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

 

Dinamik Pres Üst Yönetimi bu amacı gerçekleştirmek üzere kalite politikası, çevre politikası ve iş sağlığı ve güvenliği politikasını güncellemiştir.

Misyonumuz

Dinamik Pres Döküm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak ürünlerimizin kalitesi, çözümlerimiz ve satış sonrasında sağladığımız güvenilirlikle yüksek iş ahlakımızı bir araya getirerek gerek iç gerekse dış piyasalardaki müşterilerin ilk tercihi olmak. Ülkemiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için artı değer yaratan yanı sıra çevreye ve topluma saygılı bir şirket olmak.

Vizyonumuz

Müşteri ilişkilerini ve müşteri memnuniyetini dürüstlük ilkelerimizle beraber herşeyden üstün tutmak, ürün kalitesini, ürün portföyünü ve üretimkapasitemizi en son teknolojilerden yararlanarak her geçen gün geliştirmek, çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecek fırsat ve olanaklar sunmak, üstün kalitenin sadece bize değil ülkemize de prestij kazandıracağının bilincinde hareket etmek. Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami çaba göstermek.

Kalite Politikamız

 • Dinamik Pres olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,​​

 • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek, ​

 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,​

 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak​

 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,​​

 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,​

 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,​

 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

 • Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,​

 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

Çevre Politikamız

 • Çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,​

 • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla tekstil sektöründe öncü olmak,​

 • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileştirme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,​

 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak​,

 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,​

 • Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak,​

 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak, ​

 • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • Dinamik Pres olarak; Genel Alüminyum Enjeksiyon Döküm Faaliyetleri kapsamında;​

 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

 • İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,

 • Yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

 • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak, 

 • Dinamik Pres çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak Dinamik Pres bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.

bottom of page