İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

   DİNAMİK PRES  olarak; Genel Alüminyum Enjeksiyon Döküm Faaliyetleri kapsamında;

  • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

  • İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

  • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

  • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

  • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,

  • Yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,

  • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

  • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

  • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak, 

   DİNAMİK PRES  çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak DİNAMİK PRES  bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.